Privacitat

Política de Privacitat

La present Política s’aplica a totes les pàgines web de “Fundació Castells Culturals de Catalunya” proveïdes d’URL. Es tracta d’una declaració de la política i les pràctiques generals de “Fundació Castells Culturals de Catalunya” respecte de la privacitat que determina la manera com obtenim, emmagatzemem i utilitzem dades personals referents a persones físiques. La nostra política de privacitat és de fàcil accés, ja que apareix a la nostra pàgina principal i està vinculada a tots els punts de qualsevol pàgina web en què se sol · licitin dades personals. En aquests punts, pot proporcionar, si escau, una explicació més detallada sobre l’ús previst per les dades demanades. La present Política, conjuntament amb les explicacions suplementàries, si s’escau, està pensada per facilitar una protecció de la privacitat adequada per a qualsevol visitant o usuari de les pàgines web de “Fundació Castells Culturals de Catalunya”.

1. Compromís de privacitat
En el context de la present Política, el terme “dades personals” fa referència a la informació, com ara, el seu nom, data de naixement, adreça de correu electrònic o domicili, que serveix per identificar a vostè “Fundació Castells Culturals de Catalunya” no s’informatitzarà seves dades personals sense el seu consentiment
En informatitzar les seves dades personals, ens comprometem a complir estrictament la normativa vigent sobre la protecció de la privacitat. D’acord amb aquest compromís, garantim el compliment per part del nostre personal d’unes normes estrictes de seguretat i confidencialitat.
Els següents apartats expliquen com i quan obtenim les seves dades personals.

2. L’ús previst per a les dades personals
La major part dels nostres serveis no requereixen el registre de dades personals, i vostè pot visitar la nostra pàgina web sense identificar-se. No obstant això, alguns serveis concrets poden requerir el registre de dades. Quan vostè s’inscriu amb nosaltres, haurà, segons el cas, omplir certs camps (alguns d’ells obligatoris, altres optatius), i triar un nom d’usuari i una contrasenya. En aquests casos, si vostè decideix no fer constar les dades personals que li demanem, possiblement no podrà accedir a certes zones de la pàgina web i nosaltres no podrem respondre a la seva sol.licitud d’informació.
“Fundació Castells Culturals de Catalunya” informatitza les dades personals per a fins concrets i limitats i l’informem sobre dits fins quan vostè ens sol · licita informació. Per exemple, podem sol · licitar i utilitzar les seues dades personals per proporcionar productes o serveis, per facturar-li els productes i serveis per vostè sol · licitats, per comercialitzar productes i serveis que creiem que podrien ser d’interès per vostè, o per comunicar amb vostè per altres motius. Les dades que envia vostè al nostre Departament d’Atenció al Client s’utilitzen exclusivament per solucionar el seu problema, mantenint la confidencialitat en tots els altres sentits.
“Fundació Castells Culturals de Catalunya” limita l’emmagatzematge de les seves dades al temps raonablement necessari per als fins esmentats i d’acord amb els eventuals requisits jurídics i ètics pel que fa a la declaració o l’emmagatzematge de documentació.

3. Confidencialitat de les dades personals
“Fundació Castells Culturals de Catalunya”es compromet a no vendre, compartir ni cedir d’una altra manera les seves dades personals en benefici de tercers aliens a “Fundació Castells Culturals de Catalunya”. Tanmateix, en alguns casos, aquestes dades poden ser objecte de cessió a tercers que actuen en nom o representació de “Fundació Castells Culturals de Catalunya”, per al tractament informàtic d’aquestes dades personals d’acord amb la finalitat per la qual es van obtenir.
En el cas que la cessió de dades personals a tercers sigui probable o necessària per qualsevol motiu, “Fundació Castells Culturals de Catalunya” s’esforçarà en el possible per garantir que consti clarament la cessió de les dades i l’ús previst per a aquests.
Aquests tercers poden aplicar una política de privacitat diferent de la nostra. No obstant això, ens esforcem per garantir que proporcionin el mateix nivell de protecció que “Fundació Castells Culturals de Catalunya” i, quan escaigui, els obliguem contractualment a tractar les dades transferides exclusivament parell als fins autoritzats expressament per “Fundació Castells Culturals de Catalunya”.
No compartirem amb tercers cap dada referent a vostè que sigui de caràcter confidencial (per exemple, serveis o productes comprats …) sense obtenir prèviament el seu consentiment explícit. Vostè sempre tindrà l’opció de revocar posteriorment aquest consentiment. La revocació del consentiment pot impedir que “Fundació Castells Culturals de Catalunya” respongui a algunes de les seves peticions. Sempre que sigui factible, “Fundació Castells Culturals de Catalunya” notificarà als tercers que hagin tingut coneixement de les seves dades personals la revocació del consentiment pertinent.

4. Dret d’accés
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot exercir els drets d’accés, cancel · lació, rectificació i oposició, dirigint-se per escrit a “Fundació Castells Culturals de Catalunya”, C / Major, 14, 25737 Montsonís, Lleida, indicant clarament el seu nom, cognoms, DNI / passaport i domicili.

5. Seguretat i confidencialitat
Per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals que obtenim en línia, “Fundació Castells Culturals de Catalunya” empra unes xarxes de dades protegides pels més avançats dispositius de seguretat tallafocs (“firewall”) i contrasenyes d’ús corrent, entre altres mesures de protecció. L’accés a les dades personals es restringeix al personal que necessiti disposar dels mateixos i que hagi rebut la formació adequada per gestionar correctament aquestes dades i complir unes normes estrictes de confidencialitat. Qualsevol col · laborador nostre que infringeixi la nostra política de privacitat haurà d’afrontar les corresponents mesures disciplinàries. El compliment per part dels nostres col · laboradors dels procediments i polítiques es controla i es comprova periòdicament. No podem oferir garanties absolutes contra tota pèrdua, ús indegut o modificació de les dades personals, però ens esforcem per evitar aquests extrems desafortunats.

6. Dades anònims i fitxers “cookie”
La major part de la informació que “Fundació Castells Culturals de Catalunya” obté de les seves pàgines web és de caràcter anònim, referint-se, per exemple, a les pàgines que vostè visita o les cerques que realitza. Quan vostè visita la nostra pàgina web, no captem cap dada personal seva, excepte amb la seva autorització. “Fundació Castells Culturals de Catalunya” tracta informativament les dades anònims per afavorir la millora del contingut del seu lloc web i per recopilar estadístiques globals sobre les persones que visiten les nostres pàgines web, per a usos interns d’investigació de mercat. Per a això, “Fundació Castells Culturals de Catalunya” pot instal · lar fitxers “cookie” que capten el nom de domini de primer nivell de l’usuari (per exemple, “bigmail.com” en el cas de l’adreça de correu electrònic “josé@bigmail.com “), i la data i hora de la visita. Els fitxers “cookie” en si no es poden utilitzar per descobrir la identitat de l’usuari. Es tracta d’un conjunt de dades de grandària molt reduïda que s’envia al seu navegador i s’emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Els fitxers “cookie” no perjudiquen seu ordinador. Vostè pot configurar el seu navegador per avisar quan rep un fitxer “cookie”, i així podrà decidir si voleu admetre o no.

7. Spamming (bombardeig de publicitat)
“Fundació Castells Culturals de Catalunya” no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol · licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb els quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.
En canvi, en el cas que “Fundació Castells Culturals de Catalunya” consideri que certa informació sobre productes i serveis o referent al turisme, o d’una altra classe, pugui ser d’interès per vostè, es reserva el dret de facilitar aquesta informació per correu electrònic, oferint-li sempre l’oportunitat de autoexcloure d’aquest servei.

8. Vincles a altres pàgines web
La present Política de Privacitat es refereix únicament a les pàgines web de “Fundació Castells Culturals de Catalunya”, i no s’aplica a les pàgines web de tercers. “Fundació Castells Culturals de Catalunya” podrà proporcionar enllaços a altres pàgines web que creiem que poden ser d’interès per als nostres visitants. Ens esforcem per garantir que aquestes pàgines web compleixin les normes més exigents. No obstant això, atesa la naturalesa de la World Wide Web, “Fundació Castells Culturals de Catalunya” no pot oferir garanties respecte a la qualitat de tots els vincles a altres pàgines web que proposi, ni es responsabilitza del contingut de les pàgines web diferents de les de “Fundació Castells Culturals de Catalunya”.

9. Contactar amb Fundació Castells Culturals de Catalunya
Per a qualsevol consulta, per expressar qualsevol queixa sobre el nostre compliment d’aquesta Política de Privacitat, o per comunicar qualsevol recomanació o comentari per millorar la qualitat de la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres trucant al telèfon de contacte.

esto es un tooltip message